Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 187

Решение № 187

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за констатираните резултати при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел “Финансово управление и контрол”, дирекция “Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 187

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, ал.1 и чл.4, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Великотърновски общински съвет:

      

Приема Отчет за констатираните резултати при изпълнението на контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол”, Дирекция „Финансово управление, контрол и методология” за отчетната 2011 година.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (187-otchet_programa_2011.pdf)187-otchet_programa_2011.pdf[Отчет за констатираните резултати ...за 2011 година]162 Kb