Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 188

Решение № 188

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Извършената проверка на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 188

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърнвоски общенски съвет реши:

 

Приема информацията по доклада от извършената проверка на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново за сведение. Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки /ПК по ИВСПИЕСМВ/ да подготви и предложи на Общински съвет проект за решение относно търсене на отговорност от длъжностните лица причинили вреди на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново, съглсно Доклад от извършена проверка на дружеството, което да бъде разгледано на следващото редовно заседание на общинския съвет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ