Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 189

Решение № 189

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на Програма за закрила на детето за 2011 година към Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 година

 

РЕШЕНИЕ № 189

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Отчет на Програма за закрила на детето за 2011 година към Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 година .

 

Приложение:

1. Отчет на Програма за закрила на детето за 2011 година към Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 година .

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ