Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 190

Решение № 190

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на План за действие за 2011 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 - 2011 година

 

РЕШЕНИЕ № 190

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема :

 

1. Отчет на План за действие за 2011 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 – 2011 година.

 

Приложение:

1. Отчет на План за действие за 2011 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 – 2011 година.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ