Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 191

Решение № 191

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година към Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново /2011 – 2015 г./.

 

РЕШЕНИЕ № 191

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и в изпълнение на чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет, приема:

 

1. Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2013 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново /2011 – 2015 г./.

 

Приложение:

1. Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2013 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново /2011 – 2015 г./.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ