Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 192

Решение № 192

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на пациентите с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново в Комисията по чл. 6 от Правилника

 

РЕШЕНИЕ № 192

           

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Определя Зорница Станчева Кънчева – Миладинова да представлява пациентите с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново в Комисията по чл. 6 от Правилника.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ