Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 193

Решение № 193

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема в частта и междуселищна линия Велико Търново – Килифарево

 

РЕШЕНИЕ № 193

 

На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА,чл.8,ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС и във връзка с чл.17 ( 5 ) от Закона за автомобилните превози и решение на комисията назначена със заповед № РД 22-372/05.03.2012 г. на Кмета на Община В.Търново с протокол от 28.03.2012 г. Великотърновски общински съвет:

 

Утвърждава нов курс по линия от общинската транспортна схема В.Търново-Килифарево с начален час на тръгване от В.Търново 18.15 ч.,а от Килифарево в 19.00 ч.,съгласно приложеното маршрутно разписание.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ