Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 199

Решение № 199

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Решаване на възникнали съдебни спорове във връзка със собствеността и ползването на Туристически дом „Трапезица”

 

РЕШЕНИЕ № 199

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия за уреждане на споровете възникнали относно собствеността и ползването на Туристически дом „Трапезица”, включително:

1. Да даде съгласие за оттегляне на въззивна жалба на БТС София срещу решение по гр. Дело 114/2011 г. на Окръжен съд Велико Търново.

2. След влизане в сила на решението по гр. дело 114/2011 г. на Окръжен съд Велико Търново да сключи споразумение за уреждане на всички възникнали спорове във връзка със собствеността и ползването на Туристически дом „Трапезица” и оттегли иска на Община Велико Търново по Гр. Дело 1342/2010 г. на Окръжен съд Велико Търново, като направените разноски остават за страните така, както са направени.

3. Кметът на Община В.Търново да не предявява искове против Туристическо дружество „Трапезица -1902” за заплащане на обезщетение за последващи периоди – от 01.01.2007 г. до 30.11.2010 г., отношенията във връзка с което ще се уредят в окончателното споразумение по т.2.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ