Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 216

Решение № 216

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2011г.

 

РЕШЕНИЕ № 216

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски общински съвет:

Приема информацията за резултатите от дейността на търговските дружества за 2011г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ