Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 233

Решение № 233

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 233

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните актове във връзка с § 37 от ПЗР на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

 

Приема на второ четене Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново.

 

 

Приложение:

1. Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Naredba_soc_uslugi_2012.pdf)Naredba_soc_uslugi_2012.pdf[НАРЕДБА за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново]369 Kb