Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 236

Решение № 236

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 236

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 5 и чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново и Протоколи № 6/26.04.2012 г. и № 7/03.05.2012 г., одобрява Списъка с кандидатите и размера на отпусната сума за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Средствата да се разчетат от Целеви разходи по бюджета за 2012 г., съгласно Приложение 3 Б, т. 36   „Общинска програма за асистирана репродукция”, приети с Решение № 101 от 16.02.2012 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

СПИСЪК

 

на одобрените кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

 

 

 

  1. Заявление: Вх.№ 94-ББ - 109/ 01.03.2012г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

До 1690 лв.

  1. Заявление: Вх.№ 94-ММ - 467/ 05.03.2012г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

До 1690 лв.

  1. Заявление: Вх.№ 94-ТТ - 186/ 06.03.2012г.

   Постоянен адрес: с. Самоводене, ул. „Хр. Ботев” № 8

До 1690 лв.

 

  1. Заявление: Вх.№ 94 - ПП - 285/ 07.03.2012г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

  1. Заявление: Вх.№ 94- СС - 530/ 07.03.2012г.

Постоянен адрес: гр.Велико Търново

До 1690 лв.

 

  1. Заявление: Вх.№ 94- ММ - 514/ 09.03.2012г.

   Постоянен адрес: гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

  1. Заявление: Вх.№ 94-СС -360/12.03.2012г.

Постоянен адрес:гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

     8 .Заявление: Вх.№ 94-ММ - 561/15.03.2012г.

Постоянен адрес:гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

     9. Заявление: Вх.№ 94- НН - 298/ 15.03.2012г.

Постоянен адрес:гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

     10. Заявление: Вх.№ 94-ПП -325/16.03.2012г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

       11. Заявление: Вх.№ 94- АА - 360/ 16.03.2012г.

   Постоянен адрес:гр. Велико Търново

До 1690 лв.

       12.Заявление: Вх.№ 94- ГГ- 748/ 16.03.2012г.

     Постоянен адрес:гр. Велико Търново

До 1690 лв.

   13. Заявление: Вх.№ 94- ММ- 614/ 26.03.2012г.

   Постоянен адрес:гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

   14.Заявление: Вх.№ 94- ИИ - 392/27.03.2012г.

   Постоянен адрес:гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

   15. Заявление: Вх.№ 94- ГГ - 278/ 27.03.2012г.

   Постоянен адрес:гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

   16. Заявление: Вх.№ 94- ВВ- 521/03.04.2012г.

   Постоянен адрес:гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

   17. Заявление: Вх.№ 94-ГГ - 308/ 05.04.2012г.

   Постоянен адрес:гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

   18. Заявление: Вх.№ 94- ИИ- 448/05.04.2012г.

   Постоянен адрес: гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

   19. Заявление: Вх.№ 94- ВВ- 343/ 01.03.2012 г.

   Постоянен адрес: гр.Велико Търново

До 1690 лв.

 

   20. Заявление: Вх.№ 94 –ВВ- 369/ 06.03.2012 г.

   Постоянен адрес: гр.Велико Търново

До 1690 лв.

 

   21. Заявление: Вх.№ 94- НН- 251 /06.03.2012 г.

   Постоянен адрес: гр. Велико Търново

До 1690 лв.

 

   22. Заявление: Вх.№ 94- НН- 274/ 09.03.2012 г.

     Постоянен адрес: гр.Велико Търново

До 1690 лв.

 

   23. Заявление: Вх.№ 94- ЕЕ- 143/12.03.2012г.

   Постоянен адрес: гр.Велико Търново

До 1690 лв.

 

   24. Заявление: Вх.№ 94- ДД- 709/ 19.03.2012г.,

   Постоянен адрес: гр.Велико Търново

До 1690 лв.

 

   25. Заявление: Вх.№ 94-ДД -774/ 26.03.2012г.

   Постоянен адрес :Велико Търново

До 1690 лв.