Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 253

Решение № 253

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет от НЧ „Надежда 1869“ – В. Търново и Доклад от НЧ „Извор-1873“ – село Самоводене за финансиране на Община Велико Търново читалищни прояви.

 

РЕШЕНИЕ № 253

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26 а, (4) и (5) от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет:

Приема Отчета на НЧ „Надежда 1896“ – гр. Велико Търново и Доклад на НЧ „Извор 1873“ – с. Самоводене

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ