Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 254

Решение № 254

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне на трима представители от Великотърновски общински съвет за участие в комисия за определяне на носител на награда „24 май“ на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 254

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10 от Статута на награда „24 май“ на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет, определя за членове на комисията за определяне на носител на награда „24 май“ :

 

Мариана Радева Бояджиева

Михаил Стефанов Харалампиев

Иван Александров Ангелов

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ