Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 255

Решение № 255

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Взимане на мерки за безопасност

 

РЕШЕНИЕ № 255

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Да се поставят ограничители /легнали полицаи/ и скоростта пред входа на ОУ „Бачо Киро“ – ул. Йоновка и ОУ „Патриарх Евтимий“ .

2. Общински администрация да изготви доклад за вземане на мерки за безопасност в районите на детски и учебни заведения в гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ