Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 256

Решение № 256

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-3/ 12.03.2012 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Валентина Петева Костадинова с постоянен адрес общ. Велико Търново, гр. Дебелец, ул. “Иван Вазов” № 44.

 

РЕШЕНИЕ № 256

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости задължението в размер на 1384,14 лв. на лицето Валентина Петева Костадинова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ