Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 257

Решение № 257

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-5/ 19.03.2012 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Йорданова Стоянова с постоянен адрес общ. Велико Търново, гр. Дебелец, ул. “Дончо Хаджиев” № 12, ет. 2.

 

РЕШЕНИЕ № 257

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости задължението в размер на 3054,50 лв. на лицето Нели Йорданова Стоянова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ