Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 258

Решение № 258

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 188/19.04.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 258

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Да се сезира прокуратурата за извършване на проверка за наличие на злоупотреби. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по подаване на сигнала.

 

2. Да се потърси пълна имуществена отговорност за неправомерно получени суми отразено в Доклад за извършена проверка от Дирекция „ФУКМ”. Възлага на управителя на дружеството да предприеме необходимите действия за осъществяване на отговорността по чл. 211 от КТ.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ