Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 259

Решение № 259

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне на представител в Общото събрание на Сдружение на възрожденките градове.

 

РЕШЕНИЕ № 259

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Определя за представител в Общото събрание на Сдружението на възрожденските градове Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ