Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 264

Решение № 264

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за осигуряване на съфинансиране на проект на Община Велико Търново по Националната схема за зелени инвестиции на Национален доверителен екологичен фонд.

 

РЕШЕНИЕ № 264

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

  1. Дава съгласие Община Велико Търново да представи пред Националния доверителен екологичен фонд проект по Националната схема за зелени инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за следните общински обекти:

1.ЦДГ „Слънце” гр. Велико Търново;

2.ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец;

2. Дава съгласие Община Велико Търново да осигури съфинансиране в размер на 15% от общата стойност на проекта.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ