Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 268

Решение № 268

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на правилника на организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, приет с Решение № 1507 по Протокол № 80/13.09.2007 но Великотърновски общински съвет. Изменен и допълнен с Решение № 1417/21.07.2011 г. по Протокол № 93 от 21.07.2011 година Велико Търновски общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 268

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения и допълнения отразени в Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, като неразделна част към настоящето предложение.

 

Приложение: съгласно текста

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ