Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г. Решение № 291

Решение № 291

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „Неофит Рилски“, гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование.

 

РЕШЕНИЕ № 291

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21/1/, т.23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Предлага ОУ „Неофит Рилски“, гр. Килифарево да бъде определено, като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

 

2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2012 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решението на Великотърновски общински съвет за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ