Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 22 от 25.06.2012 г. Решение № 298

Решение № 298

Препис-извлечение от Протокол № 22

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 294 от 21.06.2012 г. по Протокол № 21 от заседание на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 298

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет, променя т. 2 от Решение № 294 от 21.06.2012 г. по Протокол № 21 от заседание на Великотърновски общински съвет, както следва:

 

„Определя да представител на Община Велико Търново в Съвета на директорите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924“ АД, гр. Велико Търново, Мариян Стефанов Маринов – Директор дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико Търново, за което няма да получава възнаграждение за дейността си, съгласно чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител“

В останалата си част Решението остава непроменено.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ