Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г. Решение № 304

Решение № 304

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: ОБЕКТ ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА – 4 ПРОГРАМА 2002г.ЛОТ №2 ПЪТ ІІ -55 “ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ГУРКОВО” от км 11+170 до км 31+561.10- окончателно преоткосиране и укрепване

 

РЕШЕНИЕ № 304

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията и писмо с Вх.№ 09-475/17.07.2012г. от Агенция „Пътна инфраструктура” – гр.София, Великотърновски общински съвет съгласува внесените ПУП – Парцеларни планове, както следва:

 

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Големаните

ЕКАТТЕ 15401 от км 11+170 до км 12+080 – горски фонд

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Големаните

ЕКАТТЕ 15401 от км 11+170 до км 12+080 – земеделски фонд за допълнителни отчуждения, на база заснет екзекутив и допълнение към парцеларен план 2005г.

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Габровци

ЕКАТТЕ 14235 от км 12+077 до км 13+120 – горски фонд

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Габровци

ЕКАТТЕ 14235 от км 12+077 до км 13+120 – земеделски фонд - допълнение към парцеларен план 2005г.

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Въглевци

ЕКАТТЕ 12396 от км 13+100 до км 20+400 – горски фонд

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Въглевци

ЕКАТТЕ 12396 от км 13+100 до км 20+400 – земеделски фонд - допълнение към парцеларен план 2005г.

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Въглевци

ЕКАТТЕ 12396 от км 13+100 до км 20+400 – населени места - допълнение към парцеларен план 2005г.

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Райковци

ЕКАТТЕ 61861 от км 24+950 до км 31+561.10– горски фонд

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Райковци

ЕКАТТЕ 61861 от км 24+950 до км 31+561.10 – земеделски фонд - допълнение към парцеларен план 2005г.

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Райковци

ЕКАТТЕ 61861 от км 24+950 до км 31+561.10 – населени места - допълнение към парцеларен план 2005г.

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Вонеща вода

ЕКАТТЕ 12098 от км 20+400 до км 25+240 – горски фонд

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Вонеща вода

ЕКАТТЕ 12098 от км 20+400 до км 25+240 – земеделски фонд - допълнение към парцеларен план 2005г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ