Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г. Решение № 305

Решение № 305

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Кандидатура за европейска столица на културата 2019 година

 

РЕШЕНИЕ № 305

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да участва съвместно с останалите общини от Област Велико Търново като регион в инициатива „Регион Велико Търново-кандидат за европейска столица на културата 2019“.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия във връзка с горното включително и като определи работна група със заповед, която в сътрудничество с представители от останалите общини да подготви участието в горната инициатива.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ