Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г. Решение № 306

Решение № 306

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново пред „Международен фонд Козлодуй“ за енергийния сектор в България

 

РЕШЕНИЕ № 306

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по „Международен фонд Козлодуй“ със следните проектни предложения:

-  Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Велико Търново;

-  Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „ П. Евтимий“ – гр. Велико Търново;

 

2. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите на проекта.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ