Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по протокол №1 Решение № 1

Решение № 1

Препис-извлечение от Протокол № 1

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Комисия за провеждане на избор за председател на Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 1

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет

Избира постоянно действаща Комисия за избор на председател в състав:

 

  1. Йорданка Стефанова – Председател
  1. Красимир Калчев
  2. Любен Велчев
  3. Мариян Кенаров
  4. Камен Алексиев
  5. Стефан Стефанов
  6. Йордан Грозданов
  7. Николай Николов
  8. Ваня Павлова

 

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров/                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/НИКОЛАЙ АШИКОВ/