Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г. Решение № 310

Решение № 310

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за І-то полугодие на 2012г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 310

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за І–то полугодие на 2012 г. и неснетите от отчет решения.

 

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски общински съвет от Общинска администрация – Велико Търново за I – то полугодие на 2012 г. №№ 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 268, 274, 275, 276, 287, 290, 295, 297, 298 и неснетите от отчет решения с №№ 1400, 1401, 1402, 1423, 1466, 1473, 13, 28, 29, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 61, 67, 70, 1178, 1215, 1216, 1239, 1261, 1271, 1321, 1322, 1008, 1126, 1127, 1159, 797, 824, 870, 871, 873, 895, 896, 778, 486, 512, 72, 1345, 1286, 952, 541, 546,

 

3. Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения № № 71, 72, 77, 78, 83, 100, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 143, 150, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 177, 181, 182, 188, 194, 195, 196, 197, 198, 211, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 238, 239, 240, 243, 247, 248, 251, 255, 258, 262, 264, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 296, и решения №№, 1409, 1410, 1411, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 5, 14, 32, 1188, 1220, 1323, 1324, 1326, 1003, 1134, 1142, 1167, 798, 866, 867, 868, 869, 872, 886, 919, 926, 946, 989, 664, 675, 740, 752, 777, 467, 343, 410, 159, 1106, 138.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Отчет за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2012 г.

2. Отчет за изпълнение на неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ