Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 318

Решение № 318

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имоти публична държавна собственост, представляващи културни ценности от национално значение църквите „Св. Димитър“ и „Св. Георги“ в гр. Велико Търново, църквите „Св. Димитър“, „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, „Св. Атанасий“, „Рождество Христово“ и „Св. Георги, Констанцалиевата къща и Хаджиилиева къща в с. Арбанаси

 

РЕШЕНИЕ № 318

        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 1 и 2 от ЗДС, чл. 6, ал. 2 от ППЗДС, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имоти публична държавна собственост – културни ценности от национално значение както следва: църквите „Св. Димитър“ и „Св. Георги“ – гр. Велико Търново, църквите „Св. Димитър“, „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, „Св. Атанасий“, „Рождество Христово“ и „Св. Георги, Констанцалиевата и Хаджиилиева къща в с. Арбанаси.

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с безвъзмездното предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имоти-публична държавна собственост както следва: църквите „Св. Димитър“ и „Св. Георги“ – гр. Велико Търново, църквите „Св. Димитър“, „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, „Св. Атанасий“, „Рождество Христово“ и „Св. Георги, Констанцалиевата и Хаджиилиева къща в с. Арбанаси.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ