Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 343

Решение № 343

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2012 – 30.06.2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 343

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04.2012 – 30.06.2012 година в размер на 150 /сто и петдесет/ лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

2. Съгласно Заповед №2/16.05.2012 г. и Заповед №3/04.06.2012 г. на Великотърновски общински съвет, разходите за командировки в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за отчетния период 01.04.2012 – 30.06.2012 година са в размер на 240 евро /двеста и четеридесет / по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕ

Приложение 1

 

 

 

 

 

1. Командировки в страната

 

 

 

 

 

 

ДАТА

НАПРАВЛЕНИЕ

СУМА

 

03.04.2012

СОФИЯ

10

 

26.04.2012

СОФИЯ

10

 

30.05.2012

СОФИЯ

10

 

04.06.2012

СОФИЯ

10

 

06.06.2012

СОФИЯ

10

 

11-12.06.2012

САНДАНСКИ

40

 

13.06.2012

СОФИЯ

10

 

19-20.06.2012

СОФИЯ

40

 

21.06.2012

СОФИЯ

10

 

ОБЩО:

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Командировки в чужбина

 

 

 

 

 

 

Съгласно Заповед №2/16.05.2012 г. на Великотърновски Общински съвет

Дневни пари за 2 дни по 35 евро , общо 70 евро

 

Квартирни пари 54 евро

 

 

Пътни пари 11 евро

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Заповед №3/04.06.2012 г. на Великотърновски Общински съвет

Дневни пари 3 дни по 35 евро , общо 105 евро

 

 

 

 

 

ОБЩО КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА:

 

 

240 ЕВРО * 1.95583 лв. =469.40 лв.