Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г. Решение № 348

Решение № 348

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Приложение №16 от Решение №101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 348

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Решение №72/16.01.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Решение №386/17.05.2012 г. на Министерски съвет и Договор с Изх. № РД11-00-162/13.08.2012 г. между Министерство на културата и Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Променя Приложение 16 от Решение №101/16.02.2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ