Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 360

Решение № 360

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2012г.

 

РЕШЕНИЕ № 360

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет:

 

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за първото полугодие на 2012г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ