Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 361

Решение № 361

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружествата през 2011г., в които Община Велико Търново е съдружник.

 

РЕШЕНИЕ № 361

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

 

Приема информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2011г. в които Община Велико Търново е съдружник.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ