Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 362

Решение № 362

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Преминаване на Ученическо общежитие стопанисвано от СОУ „Г.С. Раковски“ към новооткритото Спортно училище – Велико Търново и освобождаване на учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие

 

РЕШЕНИЕ № 362

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Възлага на Директора на Спортно училище – Велико Търново административно-стопанското управление на Ученическо общежитие в сградата на СОУ „Г.С.Раковски“.

2. Учениците от Спортно училище Велико Търново, които ползват общежитие в гр. Велико Търново да не заплащат такса по реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за учебната 2012/2013 г.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ