Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 388

Решение № 388

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924“ АД

 

РЕШЕНИЕ № 388

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Приема за сведение Доклад от представителя на Община Велико Търново за проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ