Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 390

Решение № 390

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Доклад за проведено Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново“ ООД

 

РЕШЕНИЕ № 390

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Приема за сведение Доклад за проведено Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново“ ООД.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ