Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 392

Решение № 392

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Преписка с вх. № 807/ 13.06.2012 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова с постоянен адрес гр. Велико Търново, пл. “Поборнически” № 4.

 

РЕШЕНИЕ № 392

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 139,91 лв. на лицето Нели Иванова Симеонова.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ