Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 398

Решение № 398

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Центровете за работа с деца и младежи в община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 398

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 от Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене:

           

Правилник за организацията и дейността на Центровете за работа с деца и младежи в община Велико Търново.

           

Приложение: Правилник за организацията и дейността на Центровете за работа с деца и младежи в община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ