Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 401

Решение № 401

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново” по Наредба № 22 от 07 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 401

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна помощ за финансиране на проект по мярка 223 - „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ в Община Велико Търново по Наредба № 22 от 07 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ