Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 402

Решение № 402

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: : Актуализация на Решение № 313 от 19.07.2012 година на Великотърновски Общински съвет, във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2012/2013 година.

 

РЕШЕНИЕ № 402

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Наредба №7 от 29.12.2000 година , Великотърновски общински съвет:

 

1. Актуализира натуралните показатели по бюджета към функция „Образование” след приемане на Списък Образец №1 и №2 за учебната 2012/2013 година, както следва:

 

Дейности

Било

Става

А. Дейност „Общообразователни училища”

1. Брой ученици

6 729

6 641

2. Брой паралелки

310

без промяна

Б. Дейност „Полудневна предучилища подготовка”

1. Брой деца

192

195

2. Брой паралелки

11

без промяна

В. Дейност „Професионални гимназии” – ПГС „Кольо Фичето”

1. Брой ученици

32

без промяна

2. Брой паралелки

2

без промяна

3.Брой паралелки задочно

2

без промяна

4. Брой записани задочно

39

57

Дейности

Било

Става

Г. Дейност „Общежития”

1.Брой ученици към Спортно училище–Велико Търново

36

без промяна

2.Брой ученици към ПГС „К. Фичето”

60

40

Д. Дейност „Предучилищно възпитание”

1. Брой групи-ЦДГ

80

без промяна

2. Брой яслени групи

3

без промяна

3. Брой деца

-от 3 до 4 год.

1356

1343

-на 5 год. в ЦДГ и ОДЗ

570

542

-на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ

514

509

-в яслени групи

81

91

Е. Дейност „Спортни училища”

1. Брой ученици

98

2. Брой паралелки

4

 

2. Утвърждава маломерни паралелки в общинсите училища за учебната 2012/2013 година, както следва:

 

учебно заведение

общ брой ученици

клас

бр.паралелки

бр.ученици

разлика до
задължителния минимум

ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново

161

ІІ

1 самостоятелна

11

5

ІІІ

1 самостоятелна

11

5

VІ-а

1 самостоятелна

16

2

ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново

123

ІІ

1 самостоятелна

15

1

ІІІ

1 самостоятелна

14

2

ІV

1 самостоятелна

10

6

1 самостоятелна

16

2

VІІ

1 самостоятелна

17

1

VІІІ

1 самостоятелна

8

10

ОУ "Васил Левски" с.Леденик

53

І-ІІІ

1 слята

4+7=11

5

ІІ-ІV

1 слята

7+8=15

1

V-VІІІ

1 слята

12+4=16

2

VІ-VІІ

1 слята

6+5=11

7

ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

61

І-ІІІ

1 слята

7+6=13

3

ІІ

1 самостоятелна

10

6

ІV

1 самостоятелна

11

5

V-VІІІ

1 слята

8+5=13

5

VІ-VІІ

1 слята

11+3=14

4

ОУ "Христо Смирненски"

с. Самоводене

63

І-ІV

1 слята

9+5=14

2

ІІ

1 самостоятелна

11

5

ІІІ

1 самостоятелна

10

6

V-VІІ

1 слята

12+4=16

2

VІ-VІІІ

1 слята

8+4=12

6

ОУ "Христо Ботев" с.Ресен

112

ІІ

1 самостоятелна

10

6

ІІІ

1 самостоятелна

12

4

ІV

1 самостоятелна

15

1

1 самостоятелна

16

2

VІІ

1 самостоятелна

13

5

VІІІ

1 самостоятелна

7

11

ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей

87

І

1 самостоятелна

10

6

ІІ

1 самостоятелна

10

6

ІІІ

1 самостоятелна

11

5

ІV

1 самостоятелна

10

6

V

1 самостоятелна

11

7

VІ-VІІІ

1 слята

13+9=21

 

VІІ

1 самостоятелна

13

5

ОУ "Св. Иван Рилски"

с.Балван

58

І-ІV

1 слята

7+8=15

1

ІІ-ІІІ

1 слята

7+5=12

4

V-VІ

1 слята

6+8=14

4

VІІ-VІІІ

1 слята

10+7=17

1

ОУ "д-р Петър Берон"

гр. Дебелец

188

ІVа

1 самостоятелна

13

3

ІVб

1 самостоятелна

14

2

VІа

1 самостоятелна

15

3

VІб

1 самостоятелна

16

2

VІІІ

1 самостоятелна

9

 

учебно заведение

общ брой ученици

клас

бр.паралелки

бр.ученици

разлика до
задължителния мининмум

ОУ "Неофит Рилски"

гр. Килифарево

127

ІV

1 самостоятелна

11

5

V

1 самостоятелна

15

3

1 самостоятелна

14

4

VІІ

1 самостоятелна

13

5

VІІІ

1 самостоятелна

13

5

ХГ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Велико Търново

69

VІІІ

1 самостоятелна

13

5

ХІ

1 самостоятелна

17

1

СОУ "Емилиян Станев"

гр. Велико Търново

1010

VІІІ б

1 самостоятелна

16

2

Х б

1 самостоятелна

17

1

СОУ "Вл.Комаров"

гр. Велико Търново

240

1 самостоятелна

16

2

VІІІ

1 самостоятелна

13

5

СОУ "Г.С.Раковски"   гр.Велико Търново

158

ІІ

1 самостоятелна

12

4

ІІІ

1 самостоятелна

15

1

ІV

1 самостоятелна

10

6

1 самостоятелна

15

3

VІІ

1 самостоятелна

17

1

VІІІ

1 самостоятелна

13

5

Спортно училище

гр.Велико Търново

98

V

1 самостоятелна

17

1

ПГС "Кольо Фичето"

гр.Велико Търново

32

ХІ

1 самостоятелна

16

2

ХІІ

1 самостоятелна

16

2

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ