Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 404

Решение № 404

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 20-96/10.10.2012 г. от д-р Георги Парчев, Управител на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД за рационализиране на легловия фонд.

 

РЕШЕНИЕ № 404

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 5 от Закона за лечебните заведения и Предложениe с Вх. № 20-96/10.10.2012 г. от д-р Георги Парчев, Управител на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД, с цел подобряване дейността и рационализиране на легловия фонд на „Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие да се увеличи броя на леглата от 85 на 110.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ