Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 405

Решение № 405

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Академична награда на Община Велико Търново на млади специалисти за 2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 405

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута за Академична награда на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет определя за членове на Комисията за номиниране на кандидатите:

 

Г-жа Мариана Радева Бояджиева

Г-н Михаил Стефанов Харалампиев

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ