Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 406

Решение № 406

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Промени в ръководството и състава на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 406

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински съвет:

1. Освобождава г-жа Юлияна Дончева Недкова, като Председател и член на Постоянната комисия по бюджет и финанси /ПК по БФ/ и избира за Председател и член на комисията г-жа Калина Михайлова Широкова.

2. Освобождава г-жа Калина Михайлова Широкова, като член на Постоянната комисия по надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол /ПК по НСПСК/ и избира за член на комисията г-н Иван Александров Ангелов.

3. Освобождава г-н Иван Александров Ангелов, като член на Постоянната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ и избира за член на комисията г-жа Юлияна Дончева Недкова.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ