Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 407

Решение № 407

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Проект за решение Вх. № 1132/18.10.2012 г. от Работна група избрана с Решение № 296/25.06.2012 г. на ВТОбС

 

РЕШЕНИЕ № 407

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Великотърновски общински съвет подкрепя и ще съдейства на държавата в лицето на Министерството на здравеопазването и ръководството на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново в усилията им да съберат и организират дейностите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"АД, на територията на База 1, ноторно известна като „ Нова болница” на ул. „Ниш” № 1;

2. Великотърновски общински съвет заявява своята готовност да прехвърли безвъзмездно на държавата акциите на община Велико Търново в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново, както и да придобие безвъзмездно имотите на МОБАЛ , "Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново, находящи се на територията на База 2 известна като "Стара болница", както следва по номерацията съгласно АДС 2238 от 12.03.1966 г. допълнен на 26.06.2000 г. :

 

N по АДС

Сграда

ЗП

Етажност

РЗП

Ид.части от земята

Земя площ

 

 

м2

бр.

м2

%

м2

1.

СГРАДА - Очно, ушно отделение /бивше детско/ 190

190

приземен, първи, втори, трети и тавански

950

3,5267%

1 760

2.

Сграда- Пристройка към сграда-очно, ушно отделение

216

първи, втори и трети етаж

648

2,4056%

1 200

3.

Сграда-Инфекциозно отделение

250

приземен, първи, втори и трети

1000

3,7123%

1 852

4.

Сграда- гинекологично отделение и ЕЕГ/Бивша бърза медицинска помощ/

158

първи, втори и таван

316

1,1731%

585

5.

Сграда -кухня /после родилно/

223

втори етаж

223

0,8279%

413

6.

Сграда- пристройка към сграда кухня

294

приземен, първи, втори и трети

1176

4,3657%

2 178

7.

Сграда- технически работилници и гаражи

375

първи ет.

375

1,3921%

695

8.

Сграда-гаражи на ул."Бузлуджа'

104

един ет.

104

0,3861%

193

9.

Сграда- Рехабилитационен блок

1765

избени, приземен, първи, втори, трети

7060

26,2092%

13 078

10.

Сграда кислородна

50

един

50

0,1856%

93

11.

Сграда-парова централа

396

един

396

1,4701%

734

12.

Сграда-мазутно стопанство

15

един

15

0,0557%

28

13.

Сграда-склад (кинозала)

144

един

144

0,5346%

267

29.

Сграда-гаражи и автоработилни

550

един

550

2,0418%

1 019

 

Земя

 

 

 

12 781

 

ВСИЧКО:

 

 

13007

48,2865%

36 876

 

За сгради №3 и №9, които в момента се ползват от МОБАЛ , "Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново, Община Велико Търново ще учреди правото на безвъзмездно ползване от МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново до реализиране на действията по т.1 от настоящото Решение;

3. Великотърновски общински съвет определя предназначение на общия терен и сградите на "Стара болница" само и единствено за здравни нужди и развитие на здравеопазването в община Велико Търново. След придобиване имотите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново същите ще бъдат разпределени и включени в активите на общински здравни дружества, както и ще се довършат започналите от 2002 г. градоустройствени действия;

4. Великотърновски общински съвет заявява своята готовност да прекрати съдебните дела между Община Велико Търново и МОБАЛ . "Д-р Стефан Черкезов"АД, гр. Велико Търново.

5. Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да информира Министерството на здравеопазването за приетото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ