Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 412

Решение № 412

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ за наземно аналогово радиоразпръскване.

 

РЕШЕНИЕ № 412

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ да внесе в Съвета за електронни медии искане за откриване на конкурс по реда на чл. 116 от Закона за радиото и телевизията, като начинът на разпространение е чрез наземно аналогово радиоразпръскване с регионален обхват.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ