Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 433

Решение № 433

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново със собствени средства на търговското дружество за закупуване на нов автомобил за сметосъбиране за нуждите на дейността по сметоизвозване извършвана от дружеството.

 

РЕШЕНИЕ № 433

 

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.7, т.3, чл.14 от ЗОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на фабрично нов автомобил за сметосъбиране за нуждите на дейността по сметоизвозване извършвана от „Инвестстрой-92” ЕООД гр.ВеликоТърново със следните минимални технически характеристики:

- Височина, която осигурява условия за работа в селски райони, пресечен терен и обрасли с дървета улици- не по-голяма от 2,80 м;

- Сметосъбираща надстройка с общ полезен обем 9 куб.метра;

- Оборудване за контейнери тип „Бобър” и кофи тип „Мева”;

- Степен на уплътнение на отпадъка не по-малко от 1:5;

- Съвременен модел Дизелов двигател Евро 4 или Евро 5;

- Ръчна скоростна кутия;

- Кабина оборудвана с 2/две/+1/едно/ места;

- Окачване: подсилени параболични листови ресории и телескопични амортисьори;

- Резервоар за гориво-200 л;

- Колесна формула 4х2-задно предаване, двойни задни гуми;

- Гумите с грайферна шарка.

Гаранционен срок -минимум 24 месеца.

Срок на доставка -      до три месеца от приключване на процедурата по ЗОП.

Лизингова схема - до 20% първоначална вноска, пет годишно помесечно изплащане.

 

2. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ