Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 434

Решение № 434

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-13/03.07.2012 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Тодор Атанасов Ангелов, с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. Райна Княгина” № 3

 

РЕШЕНИЕ № 434

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г.,и предвид становището по компетентност на Директора на РУ „Социално осигуряване” – гр. Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението на лицето Тодор Атанасов Ангелов, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане, което е изцяло погасено.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ