Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 435

Решение № 435

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-8/ 25.04.2012 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Галина Пенчева Димитрова с настоящ адрес общ. Велико Търново, с. Самоводене, ул. “Отец Матей Преображенски” № 3.

 

РЕШЕНИЕ № 435

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Ръководителя на ТП на НОИ – гр. Русе и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението в размер на 1982,14 лв. на лицето Галина Пенчева Димитрова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ