Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 30 от 14.11.2012 г. Решение № 439

Решение № 439

Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общински съвет,

проведено на 14.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Допълнение към вх. № 09-606/15.10.2012г. – предложение на „ПИТ КЪМПАНИ” ООД , за закупуване на сграда с административен адрес ул. „Хаджи Димитър” №2, гр. Велико Търново, представляваща самостоятелен обект с идентификатор № 10447.511.12.1

 

РЕШЕНИЕ № 439

 

На основание чл. 66, във връзка с чл. 33 от ЗС, Великотърновски общински съвет:

 

1. Отказва закупуване на сграда с административен адрес: ул. „Хаджи Димитър” №2, представляваща самостоятелен обект с идентификатор № 10447.511.12.1.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да уведоми „ПИТ КЪМПАНИ” ООД за взетото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ