Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 448

Решение № 448

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Отмяна на „Наредба за управление на общинския бюджет и системите на финансов контрол“

 

РЕШЕНИЕ № 448

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет :

 

  Отменя „Наредба за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол“, в частта за „системите за финансов контрол“.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ