Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 453

Решение № 453

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Освобождаване от такса за наем на помещения на детски градини спортни Клубове, спечелили проект към програмата на Министерството на физическото възпитание и спорта „Спорт за децата в детските градини“.

 

РЕШЕНИЕ № 453

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет освобождава от такса Спортните клубове, които реализират програма на Министерство на физическото възпитание и спорта „Спорт за децата в детските градини“ чрез разработени и одобрени проекти, за времето на изпълнение на проекта да бъдат освободени от такса, съгласно Решение №777 от Протокол № 45 на заседание на Великотърновски общински съвет от 28.12.2005 година, касаещи делегираните права на директорите на учебни заведения, детски градини и ОДК за почасово отдаване на помещения под наем.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

       /Диляна Милева /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ